Geyikli Gece tarafından yazılmış tüm yazılar

Okumak İçin Hala Zaman Var !...

DÜNYA DİNLERİ

İnsanlar ilk çağlardan bu yana çeşitli dinlere inanmışlardır. Çok değişik olan bu kültürlerde aklınıza gelebilecek pek çok şeye taptılar. En önemli özellikleri ise ayinlerinde insanları kurban etmeleriydi. Aşağıdaki başlıklardan bu dinler ulaşabilirsiniz.

TAZMANYALILAR

TAHİTİLİLER

PATAGONYALILAR

BORNEO ADASI YERLİLERİ

DAHOMEYLER

DİNİ OLMAYAN İNSAN TOPLULUKLARI

KİMYA DENEYLERİ

Kimyada yaptığım deneyleri ve videolarını aşağıda yayınlayacağım. Videolar hazırlanmakta.Aşağıdaki başlıklara tıklayarak deneylere ulaşabirsiniz.

Sıcak Buz Deneyi İçin Tıklayınız

Suyla Yanan Metal Deneyi İçin Tıklayınız

Yapay Volkan Yapalım Deneyi İçin Tıklayınız

Sarıya Dönen Mavi Deneyi İçin Tıklayınız

Amonyak Fıskiyesi Deneyi İçin Tıklayınız

Buzla Yakılan Metal Deneyi İçin Tıklayınız

Kimyasal Kaynak Deneyi İçin Tıklayınız

Gümüş Ağacı Deneyi İçin Tıklayınız

Işık Saçan Sıvı Deneyi İçin Tıklayınız

Meyvelerden Pil Oluşturalım Deneyi İçin Tıklayınız

Suda Yüzen Kabarcıklar Deneyi İçin Tıklayınız

Sabun Köpüğü Deneyi İçin Tıklayınız

Alev Balonu Deneyi İçin Tıklayınız

Bukalemun Sıvı Deneyi İçin Tıklayınız

Oksijen Eldesi Deneyi İçin Tıklayınız

Magnezyum Metalinin Yanması Deneyi İçin Tıklayınız

Kimyasal Akvaryum Deneyi İçin Tıklayınız

Çıtır Pıtır Yapalım Deneyi İçin Tıklayınız

Köpürten Büyü Deneyi İçin Tıklayınız

Beyaz Fosforun Kendiliğinden Yanması Deneyi İçin Tıklayınız

KİMYA

Kimya dersi için hazırladığım ders notları ve testleri bu başlık altından kategoriler halinde yayınlayacağım.
Öğretmenler olsun öğrenci arkadaşalr olsun notlardan büyük fayda göreceklerdir.

SİMYADAN KİMYAYA İÇİN TIKLAYINIZ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATOMUN YAPISI İÇİN TIKLAYINIZ

PERİYODİK CETVEL İÇİN TIKLAYINIZ

9. SINIF KİMYA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

10 SINIF KİMYA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

11. SINIF KİMYA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

12 SINIF KİMYA TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS

Kpss’ye çalışan öğrenciler ve öğretmen arkadaşların hazırladığım notlar sayesinde bir adım önde olacakları kanaatindeyim.Notlara periyodik olarak çalışmalısınız. Ayrıca sitemizi de yine periyodik olarak takip etmenizi öneriyorum. 2014 KPSS yolunda yeni notlarımı ve özellikle güncel bilgileri ileride yayınlayacağım. Zaman kaybı olamaması ve aradığınızı çabucak bulabilmeniz için KPSS dökümanlarını sadece bu başlık altından pdf dosyaları halinde yayınlayacağım. Bundan başka bir sayfada KPSS ile ilgili bir yazı bulamayacaksınız. Sayfayı sık kullananlara kaydederek ihtiyacınız olduğunda gelebilirsiz.İyi çalışmalar diliyorum.

KİMYA ÖĞRETMENİ
HASAN FIRAT


TÜRKÇE

TÜRKÇE KRİTİK BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

MATEMATİK

MATEMATİK FORMÜLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ


GEOMETRİ

GEOMETRİ FORMÜLLERİ 1.SAYFA İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

GEOMETRİ FORMÜLLERİ 2.SAYFA İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

TARİH

TARİH NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2.İNDİRME SEÇENEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

DESTANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BÜYÜK VE ANADOLU SELÇUKLUDA MİMARİ İÇİN TIKLAYINIZ

COĞRAFYA

COĞRAFYA KPSS KRİTİK BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

VATANDAŞLIK

VATANDAŞLIK DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL BİLGİLER

8 MART 2014 DE YAYINLANACAKTIR VE SINAVA KADAR HAFTALIK GÜNCELLENECEKTİR.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

RUBRİC(DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖLÇME NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

Sıcak Buz

Çok ilginç ve dikkat çekici olan bu deney gerçekten insanlara kimyayı sevdiriyor.

Deney için ise şu maddeler gerekiyor:

Sodyum asetat(asetik asitin sodyum tuzu)
Su
Bardak ya da bir kap
Soğutma amacıyla buzdolabı yada başka bir soğutucu

Sodyum asetatın kullanım alanları: sanayide bir çok alanda kullanılır. Tekstilde, atıklardaki sülfürik asidi nötürleştirme de kullanıldığı gibi, gıda sektöründe koruyucu katkı maddesi olarak ta kullanılır. Deneyin yapılışı:

Sodyum asetat bir tava içinde bulunan su içine ilave edilir ve suda çözünmesi için karıştırılır ve kaynatılır. Çözünme işlemi bittikten sonra ise soğutmak için bir bardağa ya da başka bir cam kaba dökülerek, buzdolabına konulur. Soğutma işlemi bittikten sonra işin en zevkli kısmı gelir. Bardaktaki çözeltiyi bir kaba boşalttıktan sonra ufak bir dokunuşla çözeltinin buz haline geldiğini göreceksiniz.

Suyla Yanan Metal

(Sodyum Metalinin Suyla reaksiyonu)

AMAÇ

Su ile sodyum metalinin reaksiyonu.

KULLANILACAK MALZEMELER

Sodyum metali, saf su, cımbız, beher, gözlük

ÖN BİLGİLER

Lityum, sodyum, potasyum gibi aktif metaller oda sıcaklığındaki su ile reaksiyon verir. Reaksiyonda hidrojen gazı açığa çıkar ve reaksiyon patlama şeklinde gerçekleşir. Olayda alev gözlenir. Reaksiyon ekzotermiktir.
Aktif sodyum metali su ile

Na(k) + 2 H2 O(s) NaOH + H2+ ısı

denklemine göre reaksiyon verir.

DENEYİN YAPILIŞI

Bir behere bir miktar saf su konur. Yeni kesilmiş Na metali cımbızla tutularak saf su bulunan behere bırakılır. Hemen reaksiyonun gerçekleştiği gözlenir.
Deneyde reaksiyon esnasında sodyum metali sıçrayarak reaksiyon verdiği için gözlük kullanılmalıdır.
Eğer yanma ve patlamanın daha şiddetli olmasını istiyorsanız beherdeki suyun üzerine yüzecek şekilde küçük bir süzgeç kağıdı koyarak sodyum metalini süzgeç kağıdının üzerine bırakınız

Yapay Volkan Yapalım

(Amonymdikromatın Yanma Reaksiyon)

AMAÇ

Amonyum dikromatın yakılması. Kimyasal olaylarda yeni maddeler elde edildiğinin gösterilmesi

KULLANILAN MALZEMELER

Amonyum dikromat (NH4) 2Cr2O7 , kibrit veya ısıtıcı

ÖN BİLGİLER

Kimyasal reaksiyonlar sonucunda dışarı ısı verilebilir. Aynı zamanda bu olay sonucu çok farklı bir madde de elde edilir. Eğer reaksiyon ekzotermik ise işlem süreklilik gösterir.
(NH4)2 Cr2O7 Cr2O3 + 4H2O + N2

UYGULAMA

Amonyum dikromat tutuşturulduğunda volkan gibi patlayarak yanar ve Cr2O3 ’e dönüşür.

Sarıya Dönen Mavi

AMAÇ

Elektroliz olayı ile bakır (II) bromür çözeltisinden brom gazının açığa çıkarılması.

KULLANILAN MALZEMELER

CuBr2, 2 adet platin elektrot, güç kaynağı, U şeklinde deney tüpü, saf su

DENEYLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER

Çözelti içinde bulunan (Cu(H2O)2+2 iyonu suya mavi renk verir. Elektroliz olayı sırasında CuBr2 den gelen Br- iyonu yükseltgenerek Br2 oluşur.

2 Br– + 2 e– Br2

Oluşan Br2 suda çözündüğünden çözeltide sarı renk oluşur.

UYGULAMA

Bir miktar CuBr2 tuzu suda çözülür. Çözelti U tüpüne doldurulur. Elektrotlar tüpün her iki ucundan tüpe yerleştirilir. Üreteçle bağlantı sağlandıktan sonra akım verilir. Akım verildiğinde mavi çözelti (Cu(H2O)2+2 iyonu mavi renk verir.) sarıya dönmeye başlar.

(2 Br– Br2 sarı)

Amonyak Fıskiyesi

AMAÇ
Amonyak gazının suda çözünmesi sonucunda oluşan basınç farkından yararlanarak fıskiye oluşturulması

KULLANILAN MALZEMELER
Amonyak, damıtık su, beher, ince cam boru, damlalık, iki delikli plastik tıpa, fenolftalein indikatörü, yuvarlak tabanlı flask

DENEYLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER
Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağları oluşturur. Bu sebepten suda çok çözünür. 1 atm basınç ve 0 derecede 1 litre suda 1300 litre, 20 derecede ise 700 litre amonyak çözünür. Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi yüzde 34 lük olup yoğunluğu 0,88 g/mL dir.
Kapalı bir kaptaki suyun üzerinde bulunan NH3 gazı suda çözündüğünde kabın iç basıncı düşer. Dış basınç iç basınçtan fazla olduğundan beherdeki su ince cam borudan geçerek kapalı kaba akar. Amonyak gazı suda çözündüğünde bazik bir çözelti oluşturur. Su da fenolftaleinli olduğundan oluşan bazik çözeltinin rengi pembe olur.

DENEYİN YAPILIŞI
Plastik tıpaya ince cam boru ve içine su alınmış damlalık takılır. Flaska bir miktar amonyak konulur. Tıpa ile flask kapatılır. Flasktaki amonyak ısıtılarak buharlaştırılır. Behere damıtık su konulur. Birkaç damla fenalftalein suya damlatılır. Flask ters çevrilerek suya daldırılır. Damlalıktaki su flaska sıkıldığında pembe renkli fiskiye oluşmaya başlar.

Buzla Yakılan Metal

AMAÇ

Reaksiyonların düşük sıcaklıklarda da gerçekleştiğinin gösterilmesi.

KULLANILAN MALZEMELER

Kuru buz ve magnezyum şeridi.

ÖN BİLGİLER

Kuru buz (katı CO2) magnezyum metali ile temas ettiğinde ekzotermik bir reaksiyon gerçekleşir. Reaksiyon aşağıdaki gibidir.

Mg(k) + CO2(k) MgO(k) + CO(g)

UYGULAMA

Kuru buz magnezyum şeride değdirildiğinde magnezyum yanarak reaksiyona girer.

Kimyasal Kaynak

AMAÇ
Reaksiyon sonucu açığa çıkan ısıdan faydalanarak demirin eritilerek kaynak yapılması.

KULLANILAN MALZEMELER
Al tozu, Fe2O3 , porselen (ısıya dayanıklı) kap.

ÖN BİLGİLER
Alüminyum metali demirden daha aktiftir ve bu nedenle demirin indirgenmesi (metalik hâle) için Alüminyum kullanılabilir. Reaksiyon ekzotermik olduğundan indirgenen demir açığa çıkan ısı ile sıvı hale geçer.
Fe2O3(k) + Al(k) 2 Fe(s) + Al2O3 (k)+ ısı

UYGULAMA
Demir ya da çelik tellerin ucu yan yana getirilir. Aliminyum tozu ve Fe2O3(k) oksidi tellerin birleşme noktasında karıştırılır. Daha sonra reaksiyonu başlatmak için ısıtılır. Fe2O3(k) deki Fe sıvı metalik demire dönüşerek telleri kaynatır

Gümüş Ağacı

AMAÇ
Çözeltideki gümüş iyonlarının metalik gümüşe indirgenmesi.

KULLANILAN MALZEMELER
Bakır tel, AgNO3 tuzu, saf su ve beher.

ÖN BİLGİLER
Metallerin aktifliği metal iyonlarının yer değişiminde önemli rol oynar. Bir metal kendinden daha az aktif olan bir metali indirger. Cu metali Ag’ den daha aktiftir. Dolayısıyla çözeltideki Ag+ iyonunu Cu metali indirgerken kendisi Cu+2 ye yükseltgenir. Olayın denklemi
2 Ag+ + Cu Cu+2 + 2 Ag şeklindedir.

UYGULAMA
AgNO3 çözeltisi hazırlanarak behere konur. Spiral hale getirilmiş bakır tel bu çözeltiye batırılır. Bir süre beklendikten sonra çözeltinin rengi maviye döner ve Çözeltide bulunan gümüş iyonları bakır telin üzerinde metalik gümüş olarak toplanarak güzel bir görüntü oluşturur.

Işık Saçan Sıvı

AMAÇ
Kimyasal reaksiyonlar sonucu değişik renklerde ışık elde edilmesi.

KULLANILAN MALZEMELER
3 mg difenilantrasen (mavi renk için) 4 g Na2CO3
10 mg bis (feniletini) atrasen (yeşil renk için) 0,2 gluminol
2 mg rubren (sarı renk için) veya 24,0 g NaHCO3
10 ml Dimetiflalat (C10H10O4) 0,5 g (NH4)2CO3
25 mg bis – (2,4 dinitrofenil) okzalat veya 0,4 g Cu SO4 (H2O)5
bis – (2, 4,6 – triklorofenil) oxalat 1 L. Damıtık su

ÖN BİLGİLER
Kimyasal reaksiyonlar sonucu enerji açığa çıktığını biliyoruz. Bu enerji çözeltideki fluorofor’a verilir. Bu maddede enerjiyi ışığa çevirir.

UYGULAMA
Yukarıda belirtilen maddeler uygun şekilde karıştırılır ise istenen renkte ışık elde edilir.

Meyvelerden Pil Oluşturalım

AMAÇ
Limon ya da patates kullanılarak bir kimyasal pil yapılması.

KULLANILAN MALZEMELER
Limon (patates), Cu ve Mg elektrotları, bağlantı kabloları, 1,5 voltluk ampul

ÖN BİLGİLER
Aktiflikleri farklı iki metal arasında elektron alış verişi olur. Bunun sonucu olarak eğer devre şekildeki gibi tamamlanırsa elektrik akımı elde edilir. Burada limon suyu metaller arasında elektron geçişini sağlar. Derişik limon suyu akımın daha da artmasını sağlar. Bu pilde aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir.

ANOT : Mg Mg 2+ + 2e– E0 = 2,37

KATOT : Cu 2+ + 2e– Cu E0 = 2,34 V

PİL : Mg + Cu 2+ Mg2+ + Cu E0pil = 2,37 V

UYGULAMA
Limon elde sıkıştırılarak biraz yuvarlanır ve elektrotlar limona batırılır. Bağlantı kabloları ile ampul bağlanır , devre kapatıldığında devreden akım geçmeye başlar ve ampulü yakar.

Suda Yüzen Kabarcıklar

AMAÇ
Hava ile doldurulmuş sabun baloncuklarının CO2 gazında yüzdürülmesi.

KULLANILAN MALZEMELER
Sabunlu su çözeltisi, sabun balonu oluşturmak için çubuk, geniş şeffaf bir kap (38 litrelik akvaryum olur.), ½ bardak kabartma tozu, 1 bardak sirke, cam tabak.

ÖN BİLGİLER
Yoğunluğu küçük olan bir madde yoğunluğu büyük olanın üzerinde rast gele hareket ederek yüzer. CO2 havadan ağır bir gazdır. Bu nedenle akvaryumun dibine çökerek içeride kalır. CO2 renksiz olduğu için fark edilmez. Hava ile doldurulmuş baloncuklar bu CO2 gazı tabakasının üzerinde yüzer.

UYGULAMA
Akvaryumun ortasına tabağı koy. Yarım bardak kabartma sodasını tabağa dök. Üzerine de 1 bardak sirke dök. Karışım kakarcıklar oluşturarak reaksiyona girer. Oluşan CO2 havadan ağır olduğu için akvaryumda kalır.
(Not : Hava akımından uzak bir yerde yapılmalıdır.. Yoksa CO2 akvaryumdan çıkar.)

Akvaryum üzerinde akvaryumun üst yüzeyine paralel bir şekilde birkaç sabun baloncuğu oluştur. Baloncuklar akvaryumun içine girdiğinde CO2 gazının yüzeyinde yüzer.

Baloncukları inceleyebilirsiniz.
Rengi nedir?
Kaç renk var?
Renkler değişir mi?
Baloncukların büyüklüğü nasıl değişiyor mu?
Baloncuklar yüzerken zamanla büyürler. Çünkü CO2 baloncuğa girer.

Sabun Köpüğü

KULLANILAN MALZEMELER

Sıvı sabun, hidrjen peroksit, potasyum iyodür

DENEYİN YAPILIŞI
Bir kaba bir miktar sıvı sabun koyunuz. Üzerine bir miktar hidrojenperoksit ilave ediniz. Karışımı hafif çalkalayarak karıştırınız.
Karışımın üzerine spatül ile bir miktar potasyum iyodür ilave ediniz.
Oluşacak görüntüyü seyredebilirsiniz.

Hidrojenperoksit üzerine potasyum iyodür ilave edildiğinde oksijen gazı açığa çıkıyor. KI burada katalizör vazifesi yapıyor. Açığa çıkan oksijende sabunun köpük olarak çıkmasına sebep oluyor.

Alev Balonu

DİKKAT
Bu deneyi mutlaka öğretmen kontrolünde yapınız. Gözlük kullanınız

KULLANILAN MALZEMELER
Sodyum klorat (NaClO3), şeker, sülfürikasit (H2SO4), kroze, sacayağı, havan, gözlük

DENEYİN YAPILIŞI
Toz şekeri havanda döverek iyice eziniz. Daha sonra eşit miktarda toz şeker ile sodyum kloratı karıştırınız. sacayağı üzerine konulmuş krozenin içerisinde bulunan şeker-sodyum klorat karışımı üzerine birkaç damla sülfürik asit damlatınız.

NOT
1. Sülfürik asit ilave edildiğinde parlama şeklinde çok hızlı bir yanma reaksiyonu olduğu için asiti döker dökmez uzaklaşınız. Mutlaka gözlük kullanınız.
2. Sodyum klorat yerine potasyum klorat da kullanabilirsiniz. Ayrıca karışıma değişik klorat tuzlarında ilave ederseniz, reaksiyon sırasında farklı renklerde alev elde edersiniz.
3. Bu deneyi mutlaka laboratuvarda öğretmeninizin kontrolünde yapınız.

Bukalemun Sıvı

AMAÇ
Denge reaksiyonlarına sıcaklığın etkisinin gözlenmesi.

KULLANILAN MALZEMELER
2 adet beher, 1 adet test tüp, Cu(NO3)2 ve NaCI tuzu, Isıtıcı, 3 ayak, Amyantlı tel.

ÖN BİLGİLER
Kimyasal denge reaksiyonlarında sisteme dışarıdan bir etki uygulandığında reaksiyon etkiyi bertaraf edecek yöne doğru gerçekleşir.
Cu(H2O)4+2 ve CuCI4–2 kompleks iyonlarını içeren aşağıdaki denge reaksiyonu endotermik bir reaksiyondur.

Cu(H2O)4+2 + Cl– CuCI4–2 + 4 H2 O + ısı

Sistem soğutulduğunda denge Cu(H2O)4+2 oluşumu yönüne koyacağı için çözelti mavi, sistem ısıtıldığında denge CuCI4–2 oluşumu yönüne kayacağından çözelti yeşil renk olur.

UYGULAMA
Cu(NO3)2 ve NaCI tuzları bir test tüp içindeki suda çözülür. Test tüp buzlu su içeren behere konduğunda çözelti mavi, test tüp sıcak su içeren behere konulduğunda çözelti yeşile döner.

Magnezyum Metalinin Yanması

KULLANILACAK MALZEMELER
Magnezyum metali şeriti, çakmak. maşa

ÖN BİLGİLER
Magnezyum (Mg) aktif bir metaldir. Havanın oksijeni ile yanarak metaloksidi olan magnezyum oksidi oluşturur. olayın denklemi
Mg(k) + 1/2 O2 MgO
şeklindedir

DENEYİN YAPILIŞI
Bir parça magnezyum metali şeriti alınır ve dikkatli bir şekilde çakmak ile yakılır.

Kimyasal Akvaryum

Akvaryum içerisinde bir saatte orman yetiştirmek ister misiniz?

KULLANILACAK MALZEMELER
Akvaryum, Sodyum silikat çözeltisi, demir sülfat, bakır sülfat, demir klorür … gibi ağır metal tuzları

DENEYİN YAPILIŞI
Piyasada su camı olarak bilinen sodyum silikatın çözeltisini bir beher içerisine koyalım. Üzerine demir sülfat, bakır sülfat, demir klorür … gibi ağır metal tuzlarından ekelim.
Sıvı içerisine atılan her kristal hemen büyümeye başlar.
Süpürge gibi tüy ve saç biçimi, eğilip bükülen bambuya benzer metal silikat kristalleri gözle görülür bir şekilde büyür.Bu kristalleri hepsi esas olarak sodyum silikattır.
Saf sodyum silikat kristalleri renksizdir. Ama metal tuzları çevresinde onlarla birlikte oldukları için renkli olurlar. Kristal yüzeyleri ve açıları ne kadar çok olursa ışığı yansıtma ve kırma özelliği de o kadar çok olur. Kırınım ışığın dağılmasına ve renklerin oluşmasına sebep olur.

Çıtır Pıtır Yapalım

MALZEMELER
İki adet beher ,bir adet balon joje , 20gram iyot, amonyak, bir adet huni, bir adet süzgeç kâğıdı, bir adet karıştırma çubuğu.

DENEYİN YAPILIŞI
Bir beherin içine bir miktar amonyak aktarılır, daha sonra bir miktar iyot aktarılarak karıştırılır
Bu karışım balon jojeye aktarılır ve iyice çalkalanarak tam karışması sağlanır.
Bu karışım, huniye yerleştirilen süzgeç kâğıdı ile, behere süzülür.
Süzgeç kâğıdında kalan bir miktar süzülmüş iyot, süzgeç kâğıdına tam dağılacak şekilde dağıtılır ve kurumaya bırakılır.

SONUÇ
Islak halde zararlı olmayan karışım, kuruduktan sonra patlama özelliğine sahip olur. kuru halini elinize almaya çalışmayınız….
Kurumuş haline uzunca bir çubuğun ucu ile uzaktan hafifçe dokunup, kaçınız……
Kuruduktan sonra bu karışım kararsız bir karışım olduğu için, kendi kendine veyahut herhangi bir darbe karşılığı patlayacaktır.

Köpürten Büyü

KULLANILAN MALZEMELER

Sıvı sabun, hidrjen peroksit, potasyum iyodür

DENEYİN YAPILIŞI

Bir kaba bir miktar sıvı sabun koyunuz. Üzerine bir miktar hidrojenperoksit ilave ediniz. Karışımı hafif çalkalayarak karıştırınız.
Karışımın üzerine spatül ile bir miktar potasyum iyodür ilave ediniz.
Oluşacak görüntüyü seyredebilirsiniz.

Hidrojenperoksit üzerine potasyum iyodür ilave edildiğinde oksijen gazı açığa çıkıyor. KI burada katalizör vazifesi yapıyor. Açığa çıkan oksijende sabunun köpük olarak çıkmasına sebep oluyor.

Beyaz Fosforun Kendiliğinden Yanması

Beyaz fosfor, fosfor elementinin bir alotropudur. Duman kamuflajı ve hedef tayininde ve aynı zamanda da bir yangın silahı olarak askeri alanda yaygın kullanım tarzları bulmuştur. Kısaca WP, veya white phos, veya tanımının başharflerinden yola çıkarak, Willie Pete olarak adlandırıldığı olmaktadır.

Fosforun, beyaz ve kırmızı fosfor olmak üzere iki önemli allotropik şekli vardır.
Beyaz fosfora, ışıkta sarı renk aldığından sarı fosfor da denir.
Oksijene karşı ilgisi oldukça yüksektir. Beyaz fosforun oda sıcaklığında havada yavaş yavaş yükseltgenmesi sıcaklığının yükselmesine neden olur. Sıcaklık 35-45°C ye çıktığında patlama şeklinde yanma görülür. Bu nedenle beyaz fosfor su altında saklanır. Sudan etkilenmez fakat karbon sülfürde çözünür.

Dikkat
Deney tehlikeli olduğundan öğretmen tarafından veya öğretmen gözetiminde ve bir çeker ocakta yapılmalıdır.

Gerekli araç ve kimyasal maddeler:
1.Deney tüpü, adi süzgeç kağıdı,
2.Beyaz fosfor, karbon sülfür

Deneyin yapılışı:

1. Bir bıçak ile az miktarda beyaz fosfor (sarı renkte) kesiniz ve deney tüpüne alınız. Üzerine 2 – 3 ml kadar karbon sülfür ekleyiniz. Dikkatlice çalkalayarak çözünmesini sağlayınız.

2. Fayansın üzerine bir parça süzgeç kağıdı koyunuz ve üzerine deney tüpündeki çözeltiyi boşaltınız. Karbon sülfür uçucu olduğu için hemen süzgeç kağıdını tutuşturur.
Bu deneyle ilgili kimyasal denklemi yazınız.

tazmanya

Tazmanyalılar

Ölümden sonra hayat fikri vardır.Orada bitmez tükenmez bir gayret ve şaşmaz başarıyla avlarını takip edecekelr,hayat boyunca peşlerinden koştukları zevkleri bolluk içinde tadabileceklerdir.Bazıları yıldızlara yahut atalarının bulundukları bir adaya gideceklerine ve burada beyaz insanlara dönüşeceklerine inanır.Güneş,ay ve çeşitli burçlara boş inanaçlara karışık saygı duyaralar,fakat bunlara tapmazlar.

12. SINIF kimya

12.SINIF KİMYA TESTLERİ

TESTLER İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILAR TIKLAYINIZ VEYA FARKLI KAYDEDİNİZ.

12 SINIF 01.SINAV

12 SINIF 02.SINAV

12 SINIF 03.SINAV

12 SINIF 04.SINAV

12 SINIF 05.SINAV

12 SINIF 06.SINAV

12 SINIF 07.SINAV

12 SINIF 08.SINAV

12 SINIF 09.SINAV

12 SINIF 10.SINAV

12 SINIF 11.SINAV

12 SINIF 12.SINAV

12 SINIF 13.SINAV

12 SINIF 14.SINAV

12 SINIF 15.SINAV

12 SINIF 16.SINAV

12 SINIF 17.SINAV

12 SINIF 18.SINAV

12 SINIF 19.SINAV

12 SINIF 20.SINAV

12 SINIF 21.SINAV

12 SINIF 22.SINAV

12 SINIF 23.SINAV

12 SINIF 24.SINAV

12 SINIF 25.SINAV

12sinif16sinav_yeni

10. SINIF kimya

11.SINIF KİMYA TESTLERİ

TESTLER İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARI TIKLAYIN VEYA FARKLI KAYDEDİN.

11 SINIF 01.SINAV

11 SINIF 02.SINAV

11 SINIF 03.SINAV

11 SINIF 04.SINAV

11 SINIF 05.SINAV

11 SINIF 06.SINAV

11 SINIF 07.SINAV

11 SINIF 08.SINAV

11 SINIF 09.SINAV

11 SINIF 10.SINAV

11 SINIF 11.SINAV

11 SINIF 12.SINAV

11 SINIF 13.SINAV

11 SINIF 14.SINAV

11 SINIF 15.SINAV

11 SINIF 16.SINAV

11 SINIF 17.SINAV

11 SINIF 18.SINAV

11 SINIF 19.SINAV

11 SINIF 20.SINAV

11 SINIF 21.SINAV

11 SINIF 22.SINAV

11 SINIF 23.SINAV

11 SINIF 24.SINAV

TEPKIME HIZIveDENGE CY

10. SINIF kimya

10.SINIF KİMYA TESTLERİ

TESTLER İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARA TIKLAYIN VEYA FARKLI KAYDEDİN.

10 SINIF 01.SINAV

10 SINIF 02.SINAV

10 SINIF 03.SINAV

10 SINIF 04.SINAV

10 SINIF 05.SINAV

10 SINIF 06.SINAV

10 SINIF 07.SINAV

10 SINIF 08.SINAV

10 SINIF 09.SINAV

10 SINIF 10.SINAV

10 SINIF 11.SINAV

10 SINIF 12.SINAV

10 SINIF 13.SINAV

10 SINIF 14.SINAV

10 SINIF 15.SINAV

10 SINIF 16.SINAV

10 SINIF 17.SINAV

10 SINIF 18.SINAV

10 SINIF 19.SINAV

10 SINIF 20.SINAV

10 SINIF 21.SINAV

10 SINIF 22.SINAV

10 SINIF 23.SINAV

10 SINIF 24.SINAV

10 SINIF 25.SINAV

Tahitililer

Tahitililer


Tahitililer

Bir çok tanrıya taparlar,Depremlerin özel bir tanrının hükümranlığı altında olduğuna inanırlar.Balıklar ve kuşlarda tanrılar arasındadır.Kaplumbağalara her zaman kutsal varlıklar nazarıyla bakılır.

Tahitililer ölümden sonraki hayata dair belirsiz bir fikre sahiptirler.Ruhun başka ruhlarca ele geçirilip,karanlıkta kalmaya mahküm edildikten sonra genellikle tanrılar tarafından yavaş yavaş yenildiklerini düşünürler.Bununla beraber bazıları yenmez.Tanrılaşmış ruhlar olarak tanrılarla beraber yaşarlar.Bu dünyadaki fiillerin ölümden sonraki hayatı etkileyeceğini düşünmezler.

Baş tanrı Oro ya tapınmaları sık sık insan kurbanlara sahne olur.Özellikle savaşa girmeden önce bu kurbanlar sunulur.

Tahiti (2)

Tahiti (3)

Tahiti (4)

Tahiti (5)

Tahiti (6)

Tahiti (7)

Tahiti (8)